Aan een factuur worden een behoorlijk aantal wettelijke eisen gesteld. Op een factuur moet tenminste vermeld worden: de naam/adres/btw nummer van de leverancier, naam/adres van de ontvanger, factuurnummer, factuurdatum, data van de levering van de dienst,  toegepaste btw-tarieven over welke bedragen, de aantallen en een deugdelijke omschrijving van de geleverde diensten/producten. Zie voor alle details:  artikel 35a van de Wet OB 1968 .

Het gekke is dat het niet versturen van een factuur niet leidt tot vervallen van de verplichting om deze te betalen. Vaak heeft de leverancier dat opgenomen in haar algemene voorwaarden, maar dat hoeft niet. Als de leverancier bijvoorbeeld na 23 maanden alsnog een factuur verstuurd moet deze dus gewoon betaald worden. Er geldt wel een verjaringsregel van 5 jaar bij diensten aan bedrijven en consumenten en 2 jaar bij de facturatie van producten aan consumenten. De leverancier kan de verjaringstermijn wel verlengen door voor het einde van de verjaringstermijn een aangetekende brief te versturen.

Voor een factuur die niet verstuurd is of een factuur die niet aan de voorwaarden voldoet vervalt het recht op aftrek van voorbelasting en bovendien kun je een boete krijgen. Dit stimuleert leveranciers een juiste factuur op tijd te versturen.

Met dank aan de www.belastingdienst.nl & www.taxence.nl & de www.kvk.nl

 

 

Vraag een gratis demo aan!

Vraag nu een demo aan

Vraag een gratis demo aan!